Priser
 
Oplysning om egenbetaling i Børnehuset i Vallerød pr. 1. januar 2018:

Vuggestue pr. måned: Kr. 3.440

Børnehave pr. måned: Kr. 1.720

Frokostordning pr. måned: Kr. 575 (da vi ikke har frokostordning i ugerne 29 og 30 er disse 2 uger betalingsfrie)

Vuggestuetakst: Børn under tre år

Børnehavetakst: Fra den måned, i hvilken barnet fylder tre år

I 2018 er daginstitutionerne i Hørsholm kommune blevet tilført flere midler, dette afspejler sig positivt på vores driftstilskud. På bestyrelsesmødet i Børnehuset den 20. november 2017 blev det derfor besluttet, at egenbetalingen forbliver uændret i 2018.

Oplysninger vedrørende økonomisk friplads mv. – venligst se Hørsholm kommunes hjemmeside.

 

Børn fra andre kommuner kan også optages i Børnehuset, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen. Hvis barnet ledsages af et højere tilskud, vil beløbet blive modregnet i forældrebetalingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelse og ledelse

 Sidst opdateret 1. januar 2018