Priser
 
Hermed følger oplysning om egenbetaling i Børnehuset i Vallerød pr. 1. januar 2017:

 

Vuggestue pr. måned: Kr. 3.440

Børnehave pr. måned: Kr. 1.720

Frokostordning pr. måned: Kr. 575 (da vi ikke har frokostordning i uge 29 og 30 er disse 2 uger betalingsfrie)

 

Vuggestuetakst: Børn under tre år

Børnehavetakst: Fra den måned, i hvilken barnet fylder tre år

Børn fra andre kommuner kan også optages i Børnehuset, såfremt de ledsages af et tilsvarende tilskud fra deres hjemkommune. Ledsages barnet af et mindre tilskud, opkræves forskelsbeløbet sammen med forældrebetalingen. Hvis barnet ledsages af et højere tilskud, vil beløbet blive modregnet i forældrebetalingen.

 

Oplysninger vedrørende økonomisk friplads mv. – venligst se Hørsholm kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelse og ledelse

 Sidst opdateret 6. juni 2017