Sociale kompetencer
 
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet gennem nærhed, respekt, omsorg og forståelse får styrket sin egen personlighed og føler sig respekteret som den person, det er
 • At barnet gennem opmuntring og inddragelse animeres til at være aktiv deltager i fællesskabet og gennem dette lærer at tage hensyn til andre og at udvise medmenneskelig respekt og forståelse

 

Principper/hvad skal der til?:

 • At alle medarbejdere tager udgangspunkt i Børnehusets værdigrundlag
 • At medarbejderne indgår i en anerkendende dialog, udviser empati i forhold til det enkelte barn / gruppen, og fremstår som gode ”modeller” for børnene
 • At der arbejdes bevidst med konfliktløsning
 • At medarbejderne bevidst fremhæver barnets stærke sider og forsøger at støtte de svage sider
 • At der lyttes til barnet/børnene, og at de efter formåen bliver medstemmende i forhold til de daglige aktiviteter
 • At barnet får en følelse af at være en vigtig del af en gruppe og fællesskabet i Børnehuset

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • Børnene deles i aldersopdelte grupper ”på tværs” i huset omkring givne aktiviteter
 • Lærer børnene at læse hinandens signaler og sætte ord på følelser, igennem konfliktløsning og den daglige dialog
 • ”Træner” børnene i at fortælle og optræde for resten af gruppen, - her er samlingsstunden et godt forum
 • Appellerer til børnene om at hjælpe hinanden. De store kan, som kulturbærere, hjælpe de små
 • Lærer børnene at ”vente på tur”, og lærer at respektere, at der også er andre der har behov for hjælp
 • Løbende i hverdagen arbejder vi med materialet ”Fri for mobberi”, hvor målet er at skabe børnefællesskaber i børnehaven, der lever videre i skolen.
 • For kommende skolebørn arbejdes der fortsat målrettet med materialet ”Fri for mobberi” suppleret med det pædagogiske materiale ”Trin for trin”

 

Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max. 2 gange årligt
 • Fotodokumentation
 • Beskrivelser via intra samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende.


Sidst opdateret 18. maj 2017