Sprog
 
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet har udviklet et alderssvarende sprog og således er i stand til at udtrykke sig verbalt
 • At barnet bliver i stand til at sætte ord på: Handlinger, følelser, behov og oplevelser
 • At barnet har kendskab til skriftssprog
 • At barnet har kendskab til tegn, symboler, tal og bogstaver

 

Principper/hvad skal der til?:

 • I den daglige pædagogiske praksis indgår det sprogstimulerende arbejde altid, dette uanset hvilket læreplanstema vi arbejder særligt med. 
 • At vi en til to gange årligt også særligt indtænker, at vi har en kortere periode, hvor der er ekstra fokus på sproget.
 • At medarbejderne som gode rollemodeller indgår i en klar, tydelig og ligeværdig dialog med børnene, ved brug af både tale- og kropssprog
 • At medarbejderne understøtter børnenes interesse for tal, bogstaver m.v.

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • Der tages udgangspunkt Sprogpakkens anbefalinger (dialogisk læsning, de 10 understøttende sprogstrategier m.v.)
 • Der sættes ord på dagligdagens handlinger og oplevelser
 • Der spilles spil, læses højt (også kapitel bøger, hvor barnet skal lære at genfortælle), øves rim og remser, synges sange og leges sanglege
 • Der er ordbilleder på legetøjskasser i Børnehuset, så barnet får en forståelse af hvordan ord, bogstaver og billeder hænger sammen
 • Der anvendes hverdagstegn i det omfang barnet har behov for det

 

 

Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max. 2 gange årligt
 • Beskrivelser via intra samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende.
 • Fotodokumentation


Sidst opdateret 18. maj 2017