Krop og bevægelse
 
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet har udviklet en alderssvarende motorik, og hermed kan beherske både fin- og grovmotoriske bevægelser
 • At barnet har forståelse for hvordan kroppen fungerer, og give barnet indsigt i sunde kostvaner

 

Principper/hvad skal der til?:

 • I årskalenderen vedrørende pædagogiske læreplaner planlægges der forløb vedrørende krop og bevægelse ind som et tema, herudover indgår fokus på krop og bevægelse også som en naturlig del af hverdagen
 • Motorisk udfoldelse i og udenfor Børnehusets rammer
 • Bevægelseslege
 • Aktiviteter igangsat af medarbejderne med henblik på stimulering og udvikling af finmotorikken
 • Tale om sunde kostvaner ved frokostbordet samt generelt løbende i hverdagen 

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • Vi bruger bl.a. øvelserne fra projekt ”Rend og hop med Oliver”.
 • Der planlægges ture bl.a. til skoven og idrætsanlægget. Børn fra ca. 3 år deltager i det årlige Mini-Ol på stadion.
 • Der leges bevægelseslege på boldbanen, i alrummet og på stuerne, hvor der bl.a. spilles hockey, bruges kegler, balancesten, tunnel, bolde, ringe, snurretoppe m.v.
 • Der arrangeres ture til cykelbanen
 • Medarbejderne kommer med tilbud om - og igangsætter aktiviteter såsom tegning, perler, modellervoks, syning m.v.


Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max 2 gange årligt
 • Fotodokumentation
 • Beskrivelser via intra samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende


Sidst opdateret 18. maj 2017