Natur og naturfænomener
 
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet har kendskab til og respekt for naturen
 • At barnet har kendskab til de skiftende årstider
 • At øge barnets bevidsthed omkring miljøet

 

Principper/hvad skal der til?:

 • I årskalenderen vedrørende pædagogiske læreplaner planlægges der forløb vedrørende naturen og naturfænomener ind som et tema, herudover indgår naturen også som en naturlig del af hverdagen
 • At medarbejderne planlægger turdage ud af huset
 • At medarbejderne sørger for at der er planlagt relevante emner til samlingsstunden
 • At medarbejderne indhenter viden omkring natur/naturforsøg 
 • At Børnehusets urtehave om foråret forberedes, så den er klar til brug
 • At medarbejderne er gode rollemodeller for børnene med henblik på at skabe en bevidsthed og respekt i forhold til dyr, planter, miljøet og ressourceforbruget

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • Ture ud af huset i nærmiljøet, hvor der samles blade, grene, kogler, sten og skaller m.v. til brug i Børnehuset
 • Er undersøgende på naturen
 • Arbejder i urtehaven, hvor børnene er med i processen fra jord til bord
 • Vi anvender bålpladsen (”mobilt” båludstyr)
 • Der lånes årstidsrelevante bøger på biblioteket
 • I samlingsstunden snakker vi om miljøet, så børnene bliver bevidste omkring ressourceforbrug i forbindelse med engangshåndklæder, tegnepapir, samt vand- og energiforbrug m.v. Endvidere taler vi om de forskellige årstider, vejret i Danmark og andre lande, naturfænomener m.v.

 

Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max 2 gange årligt
 • Fotodokumentation
 • Beskrivelser via intra, samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende


Sidst opdateret 18. maj 2017