Kulturelle udtryksformer og værdier
 
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet har kendskab til kunst og kultur
 • At barnet har kendskab til Børnehusets kulturelle værdier
 • At barnet har kendskab til de danske højtider
 • At barnet har kendskab til fremmede kulturer

 

Principper/hvad skal der til?:

 • I årskalenderen vedrørende pædagogiske læreplaner planlægges der forløb vedrørende kulturelle udtryksformer og værdier ind som et tema, herudover indgår dette også som en naturlig del af hverdagen
 • Planlagte kulturelle arrangementer
 • At medarbejderne planlægger forløb med henblik på at barnet får mulighed for at udtrykke sig kreativt
 • At medarbejderne i det daglige er igangsættende og inspirerende for børnene
 • At Børnehusets traditioner holdes i hævd
 • At højtiderne i Børnehuset markeres

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • Børnene hjælpes til at spille teater/lave cirkus for hinanden
 • Børnene lytter til musik og deltager i rytmik og bevægelseslege
 • Vi læser historier
 • Vi afholder årligt sommerfest for familier, samt bedsteforældredag (denne i forbindelse med den 1. søndag i advent)
 • Børnenes fødselsdage fejres. Vi synger, råber hurra osv.
 • Højtiderne markeres løbende gennem ord og handling, eksempelvis fastelavn, påske og jul. Til jul opfører de ældste børn krybbespil i Rungsted kirke.
 • I hverdagen tales løbende om kulturen i andre lande, vi drager paralleller i form af ligheder og forskelle til vores egen kultur og dens værdier

 

Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max. 2 gange årligt
 • Fotodokumentation
 • Beskrivelser via intra samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende


Sidst opdateret 18. maj 2017