Børn med særlige behov
 

Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov

Mål

At vi ud fra hensynet til det enkelte barn sikrer rammer og brugbare metoder, så barnet kan udvikle sig optimalt.

 

Hvordan evaluerer vi?

  • Via dialog og fælles pædagogisk refleksion internt i det daglige samt på personalemøder.
  • Via dialog med forældre.
  • Via dialog med eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 

Handleplan

Vi arbejder målrettet ud fra det enkelte barns handleplan, og denne bliver efter behov evalueret og justeret i forhold til barnets udvikling.

Evaluering

Vi oplever som oftest at barnet med de særlige behov profiterer af de opstillede mål og i den forbindelse viser tegn på læring og trivsel. Som ”sidegevinst” oplever vi også at de øvrige børn får glæde af indsatsen.

I Børnehuset vil vi fortsat holde os opdaterede fagligt og være imødekommende i forhold til optag af børn med særlige behov, og selvfølgelig arbejde målrettet i forhold til det enkelte barn særlige udfordringer.  Sidst opdateret 24. november 2016