Børnemiljø
 

Arbejdet med et godt børnemiljø

Mål

Det fysiske børnemiljø: Et inspirerende miljø, der både inviterer til fysisk udfoldelse, leg, nysgerrig undren og til ro, eftertanke og fordybelse.

Det psykiske børnemiljø: Et miljø med voksne, som engagerer sig i det enkelte barn og børnegruppen. Et miljø, hvor mobning ikke findes, hvor alle børn har venner og fortrolige, og hvor børnene oplever gensidig respekt og forståelse mellem hjem og institution.

Det æstetiske børnemiljø: De fysiske rum - både inde og ude – fremstår indbydende, valg af materialer og farver sker ud fra kriterierne fra det fysiske børnemiljø, nemlig at de skal invitere til fysisk udfoldelse, leg, nysgerrig undren og til ro, eftertanke og fordybelse.

Hvordan evaluerer vi?

 

  • Via dialog og fokuseret pædagogisk refleksion internt i det daglige samt på personalemøder.
  • Via observationer i den daglige samlingsstund
  • Via dialog med forældre.
  • Via respons fra skoler, der modtager Børnehusets børn.

 

Handleplan

At medarbejderne arbejder målrettet og fokuseret ud fra Børnehusets værdigrundlag.

At børnene generelt anvender redskaberne fra projekt ”Fri for Mobberi” og inddrages i, at opstille fælles sociale spilleregler for børnegruppen.

Vi appellerer til børnene om at komme med ideer til hvordan rummene skal indrettes, farvevalg, legetøjsindkøb, sociale regler osv.

 

Evaluering

 Sidst opdateret 24. november 2016