Medarbejdere
I Børnehuset er der 12 medarbejdere heraf 8 faste uddannede pædagoger (incl. leder
og souschef), 3 pædagogmedhjælpere samt en køkkenassistent.

Vi lægger vægt på at fastholde fagligt og menneskeligt kompetente medarbejdere og
have et godt personalesamarbejde, hvor respekt, åbenhed, engagement og humor
indgår som væsentlige bestanddele. Vi mener, det er vigtigt for børnene, at vi som
voksne har det godt med hinanden.

Alle Børnehusets medarbejdere deltager i pædagogiske dage løbende igennem året,
samt på relevante kurser alt efter ønsker og behov. Hver måned afholdes der ligeledes
personalemøder i Børnehuset, her drøftes emner, problematikker samt pædagogiske
tiltag i forhold til hverdagen. Derudover vægtes det højt i Børnehuset, at vi i det daglige forholder os til udviklingen, og der således fortløbende finder en god og positiv dialog sted – lige som humor spiller en ikke uvæsentlig rolle i vores til tider meget travle hverdag.

På en pædagogisk arbejdsplads, er der hele tiden brug for ny læring og viden som
inspirationskilder til at klare dagligdagens mange opgaver og imødekomme de
mangesidede forventninger.

Faste medarbejdere i Børnehuset:

Leder:
Dorte Kristiansen

Souschef:
Anette Gabel-Jørgensen

Pædagoger:

Maja Garodkin

Peter Olsson
Sara Stilling
Anne Helbro
Iben Bøttiger Nielsen

Mona Nielsen

Medhjælpere:
Mille Hjorth
Sussie Lolk
Nun Høybye

Ursula Boutrup

Køkkenassistent:
Kirsten Rasmussen

 


Sidst opdateret 6. september 2019