Barnets alsidige personlige udvikling
Mål/ hvad vil vi opnå?:
 • At barnet igennem sin tid i Børnehuset får styrket sit selvværd og sin selvtillid
 • At børnene indbyrdes gennem en hensigtsmæssig ageren bliver i stand til at knytte venskaber og vise medmenneskelig respekt og forståelse
 • At barnet udvikler selvstændighed og lærer at tage initiativer på egen hånd
 • At barnet, når det forlader Børnehuset ved skolestart, er parat til at møde de nye udfordringer

 

Principper/hvad skal der til?:

 • Barnet skal opleve et trygt miljø med klare grænser, hvor det træffer valg og begynder at forstå konsekvenserne heraf
 • Det enkelte barn gives mulighed for udvikling af egne individuelle ressourcer samt ansvarsfølelse
 • Barnet tages alvorligt og mødes i et ligeværdigt samspil med de voksne
 • Børnene skal lære at respektere hinandens forskelligheder
 • Indholdsmæssigt skal hverdagen rumme en vekslen mellem leg og læring indeholdt i såvel planlagte som spontane aktiviteter

 

Midler og metoder/hvad gør vi?:

 • I hverdagen og specifikt i den daglige samlingsstund drøftes fælles spilleregler for det sociale samvær i børnegruppen
 • Barnet motiveres til at tage initiativ og er medbestemmende i forhold til flere af dagens aktiviteter
 • Vi arbejder ud fra Børnehusets nøgleord ”frihed under ansvar”
 • Vi lærer børnene at læse hinandens signaler og sætte ord på følelser igennem konfliktløsning i den daglige dialog.
 • Løbende i hverdagen arbejder vi med materialet ”Fri for mobberi”, hvor målet er at skabe børnefællesskaber i børnehaven, der lever videre i skolen.
 • For kommende skolebørn arbejder vi fortsat målrettet med materialet ”Fri for mobberi” suppleret med bl.a. bøger og det pædagogiske materiale ”Trin for trin”.
 • Vi arbejder med ”Projekt overgange”, - et materiale udarbejdet i forbindelse med overgangen fra børnehave til skole.            

 

Dokumentation og evaluering:

 • Erfaringsudvekslinger og løbende evaluering på stue – og personalemøder
 • Et af Børnehuset udarbejdet evalueringsskema, som pædagogerne udfylder max. 2 gange årligt
 • Fotodokumentation
 • Beskrivelser via intra samt i nyhedsbreve, der udarbejdes løbende.

Sidst opdateret 18. maj 2017